image update

Convenția civilă de prestări servicii. Când o poți încheia în calitate de persoană fizică sau ca PFA?


Convenția civilă de prestări servicii reprezintă o alternativă la relațiile de muncă, care poate fi încheiată ori de câte ori se ivește ocazia să prestezi servicii, chiar și dacă nu ai încă o entitate legală deja formată.


Cerințe pentru prestarea unor servicii sub protecția unei convenții civile


Cerințele impuse de lege, fiind mai permisive și nu atât de rigide ca în cazul unui contract individual de muncă, oferă un grad ridicat de interes pentru o posibilă convenție civilă, făcând-o atractivă în ochii antreprenorilor.

Încheierea unei asemenea convenții acordă o mai mare libertate, având în vedere că timpul de muncă și mijloacele prin care îți îndeplinești activitatea sunt lăsate la propria latitudine.

Spre deosebire de contractul individual de muncă, raportul de egalitate între tine și beneficiar poate reprezenta un risc, totuși, pentru acesta din urmă, risc ce poate, însă fi echilibrat prin clauze contractuale specifice, precum termenul de livrare a serviciilor bine stabilit, clauze de asigurare, întinderea obligațiilor tale, precum și ale sale.

În urma particularităților acestui tip de contract, îl putem încadra ca specie a contractului de antrepriză. Astfel, potrivit reglementărilor Codului civil, respectiv articolul 1851, contractul de antrepriză reprezintă acea convenție prin care antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preț.

În plus, trebuie urmărite în același timp și dispozițiile articolului 7 din Codul fiscal care definesc noțiunea de activitatea independentă. Astfel, vei putea încheia o convenție civilă de prestări servicii în sensul celor indicate în acest articol dacă îndeplinește cel puțin patru din următoarele condiții:

  1. Dispui de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru - toate trei împreună fiind necesare pentru îndeplinirea condiției;
  2. Ai libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;
  3. Îți asumi riscurile inerente ale activității pe care o desfășori;
  4. Îți desfășori activitatea prin utilizarea patrimoniului propriu, precum laptop, spațiu de lucru, birou propriu, mașină proprie etc.
  5. Realizezi activitatea prin capacitățile intelectuale și/sau a prestației fizice proprii, în funcție de specificul activității pe care trebuie să o îndeplinești;
  6. Faci parte dintr-un corp sau ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, vorbind deci aici despre profesiile reglementate.
  7. Dispui de libertatea de a desfășura activitatea atât direct ori cu personal angajat, cât și prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii, aceasta fiind o altă deosebire față de activitatea dependentă din cadrul unui contract individual de muncă, unde activitatea este prestată personal de salariat în virtutea aptitudinilor, calităților și atributelor sale profesionale.


Avantaje și posibile riscuri ale convenției civile de prestări servicii


Unul din cele mai mari avantaje a convenției civile de prestări servicii este, prin urmare, cel al flexibilității programului de muncă și locului desfășurării activității. Desigur, nefiind un contract individual de muncă, în convenție nu sunt incluse clauze precum cele referitoare la concediul de odihnă sau la incapacitatea temporară de muncă, așadar de aceste lucruri va fi nevoie să te ocupi personal.

Prin urmare, este bine să reții că acest tip de contract este pentru persoanele care își doresc mai multă libertate în organizarea timpului și activităților din viața lor, respectiv persoanelor întreprinzătoare. Dacă preferi, însă, ca altcineva să se ocupe de aceste chestiuni pentru tine, o relație de lucru prin intermediul unui contract individual de muncă este recomandată.

Asta și deoarece, așa cum am văzut, riscurile ce decurg din urma desfășurării acestei activități revin prestatorului, acesta asumându-și cu responsabilitate mijloacele necesare și echipamentul adecvat pentru îndeplinirea activității, ce poate fi atât de natură fizică sau intelectuală.

Un alt avantaj al convenției civile este că îți vei putea desfășura aceste activități la unul sau la mai mulți beneficiari, aceștia fiind ori aceiași clienți ori clienți diferiți, fiind permis și recunoscut acest drept de către lege. Ca orice antreprenor, resursele și patrimoniul pentru îndeplinirea cerințelor descrise în convenție sunt procurate de către tine, în calitate de prestator al serviciilor.

Dacă ești deja înregistrat ca persoană fizică autorizată (PFA), vei încheia convenția direct cu societatea beneficiară care va plăti prețul contractului stabilit, fără însă a avea vreo obligație de reținere la sursă a impozitului pe venit. De aceea, acest tip de venit poate fi încadrat în categoria veniturilor din activități independente, persoana fizică autorizată fiind cea care le va înregistra și declara și, totodată, va plăti impozitul aferent acestora.

Dacă vorbim despre încheierea acestei convenții cu o persoană fizică neautorizată, compania beneficiară va reține impozitul pe venit pentru sumele plătite în baza convenției, veniturile obținute de pe urma desfășurării acestei activități făcând parte din categoria alte venituri. Reamintim aici faptul că aceste activități nu pot avea un caracter de continuitate, în mod contrar având obligația de a te înregistra la organele fiscale, fiind aplicabile indicațiile de mai sus.

Prin urmare, convenția civilă se încheie în cazul unor activități particularizate de un caracter ocazional, pur întâmplător, neavând o durată strict determinată la momentul semnării contractului și putând fi încheiată atât de către persoane fizice autorizate, cât și de persoane fizice neautorizate, în anumite situații excepționale.

Iar dacă vrei să pornești la drum cu această formă de contractare, contactează înainte unul din avocații cu expertiză pe dreptul afacerilor și contracte, ca să discuți mai multe despre ce anume poți și nu poți face pe situația ta particulară.

Dacă vrei să închei o asemenea convenție în calitate de beneficiar, reține că este important să identifici foarte clar ce anume îți dorești de la antreprenor - servicii ocazionale ori continue, disponibilitate 100% sau permisibilitate în organizarea timpului și modului de desfășurare al activității. Sancțiunile pentru eludarea legii în aceste situații sunt foarte mari, de la fraudă fiscală la recalificarea convenției drept un contract individual de muncă, cu obligația plății tuturor obligațiilor aferente de la momentul încheierii ei. De aceea, este recomandabil să te sfătuiești cu un avocat experimentat înainte, care te poate orienta spre soluția legală cea mai bună pentru situația ta.


Authors:

Maria-Irina Visoiu: I am an energetic and passionate law graduate looking to improve my skills and constantly exceed limits. Desire to help people, resilience to stress, organizational and good writing skills are key traits that define me.

Ana-Maria Draganuta Briard: Lawyer at AMDB LEGAL - LEGALLY REMOTE, we represent remotely creative clients from all over the world, with businesses on European soil. Whether you’re a designer, content writer, engineer, or small business owner, we will not only protect what you create, but we’ll also help it thrive in the world.

share this page on :
Avoteca. We are an enthusiast team that works towards the advancement of legal services by supporting independent lawyers. We strive to change the way people access, communicate and search for legal professionals, redefining the lawyer-client relationships efficiently. Through the Avoteca Platform, lawyers can grow their client portfolio, while those seeking for legal services have unlimited access to professionals specialised on their issue. Do you need a lawyer? Are you a lawyer and you want to increase your clientele? Come on the Avoteca Platform to find out more: https://avoteca.com