image update

Ce trebuie să știi din punct de vedere legal dacă îți dorești să comercializezi audiobook-uri


Despre drepturile de autor și inovație


Trăind într-un secol al vitezei și al inerției, fiecare minut ne este valoros, un secol în care tehnologia și inovația s-au decis să ne facă existența cotidiană mai simplă și mai bine pusă la punct. Astăzi nu doar că avem trotinete electrice, podcasturi, meditații online, mâncare la discreție pe care o comandăm fără nesăț prin fel și fel de aplicații digitale, dar și o sumedenie de trucuri ce promit a ne salva prețiosul nostru timp. Bun, având toate acestea, ne găsim timp pentru citit?

Ceva la moda în ultima vreme ar fi să ascultăm în surdină, în timp ce ne preocupăm cu alte taskuri zilnice, un audiobook. Exact, o carte în format audio, concept definit de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe:

Art. 7.

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt:

[...]

e) operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale;


În ce condiții putem utiliza o operă protejată prin drepturi de autor?


Putem utiliza o astfel de operă doar dacă avem acordul prealabil al autorului, întrucât el păstrează acest drept exclusiv prin puterea legii. Există anumite cazuri excepționale în care anumite opere expres indicate în lege pot fi utilizate fără plata unei remunerații, respectând anumite condiții speciale, precum:

 • lucrarea să fie originală și exprimată într-o formă materială
 • opera să fi fost adusă deja la cunoștință publică
 • utilizarea să fie conformă cu bunele uzanțe
 • autorul să nu fie în vreun fel prejudiciat
 • să nu fie afectată utilizarea normală a operei
 • scopul să fie unul dintre cele prevăzute de lege

Aceste situații pot interveni, de exemplu, atunci când se utilizează scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului; sau atunci când se utilizează articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicaţii, în emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv învăţământului; ori când opera este reprodusă pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii.

Art. 69

(1) Dreptul la adaptarea audiovizuală este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include într-o operă audiovizuală.

Între utilizator și titularul dreptului de autor se va încheia un contract scris ce trebuie să prevadă expres condițiile producției, difuzării și proiecției operei audiovizuale, în schimbul unei remunerații echitabile. Ceea ce trebuie avut în vedere este faptul că autorul își rezervă un drept de utilizare proprie asupra operei respective, dar și unul de a o cenzura la nevoie.

Art. 71

(2) În lipsa unei clauze contrare, autorii operei audiovizuale, precum și alți autori ai unor contribuții la aceasta, își păstrează toate drepturile de utilizare separată a propriilor contribuții, precum și dreptul de a autoriza și/sau de a interzice utilizări în afară celei specifice a operei, integral sau parțial, cum ar fi utilizarea unor fragmente din opera cinematografică pentru publicitate, alta decât pentru promovarea operei, în condițiile prezentei legi.

Acest contract va lua forma unui contract de editare între părți, prin care titularul dreptului de autor cedează editorului, în schimbul unei remuneraţii, dreptul de a reproduce şi de a distribui opera.

Contractul de editare care va cuprinde următoarele clauze:

 1. durata

 2. natura exclusivă sau neexclusivă și întinderea teritorială

 3. numărul maxim și minim al exemplarelor

 4. remunerația autorului, stabilită conform legii

 5. numărul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit

 6. termenul pentru apariția și difuzarea exemplarelor fiecărei ediții sau, după caz, ale fiecărui tiraj

 7. termenul de predare a originalului operei de către autor

 8. procedura de control al numărului de exemplare produse de către editor

Dacă în contract nu sunt menționate durata, natura sau remunerația, partea interesată poate obține oricând anularea contractului.

Prin agrearea unei cesiuni exclusive a drepturilor asupra creației, însuși titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera în modalitățile, pe termenul și pentru teritoriul convenite cu cesionarul și nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane.


Pe scurt


Dacă dorești să publici sau să vinzi un audiobook pe care nu l-ai creat tu, primul pas ar fi să ceri sfatul unui specialist în domeniu. Poți oricând să îți arunci o privire la avocații noștri experți în proprietate intelectuală.

Încheierea unui contract cu titularul dreptului de autor, în care să detaliezi elementele fundamentale a contractului, precum remunerația, natura, durata utilizării, este esențial. Lucrarea este astfel protejată de așa-zisul copyright.

Dacă valorifici această creație fără acordul autorului riști plata unor daune compensatorii către titularul dreptului de autor, ca o justificare a faptului că munca sa a fost folosită fără un acord expres al acestuia.


Câteva detalii în plus. Durata drepturilor de autor


Acestea durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea sa se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștința publică în mod legal. Dacă nu există moștenitori, exercițiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieții de către autor sau, în lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul respectiv de creație.

Persoana care, după încetarea protecției dreptului de autor, aduce la cunoștința publică, în mod legal, pentru prima oară, o operă nepublicată înainte beneficiază de protecția echivalentă cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata protecției acestor drepturi este de 25 de ani, începând din momentul în care a fost adusă pentru prima oară la cunoștința publică în mod legal.


Smart choice


O idee bună pentru promovarea la scară largă a unui audiobook este încărcarea sa pe platforma Amazon, prin aplicația Audible.

Dacă ești deținător legal al unui audiobook și vrei să-l încarci pe Audible, iată care ar fi pașii necesari în acest sens:

1.  Alegeți un plan de vânzări. Acesta diferă în funcție zona geografică, însă Amazon își va rezerva întotdeauna o anumită taxă de referință raportată la procentajul încasării pentru fiecare vânzare. Aceasta diferă și în funcție de categoria produsului.

2.  Alegeți strategia de vânzare! Poți fi reseller și să vinzi produse deja existente, oferindu-le pe Amazon sau brand owner, adică să fii cel care se ocupă de așa-zisa manufactură a produsului. Mulți vânzători le fac pe ambele, acum depinde de ceea ce se potrivește cel mai bine cu țelul tău.

3.  Intuiește tipul audienței tale, dacă este vorba de companii business (B2B) sau consumatori obișnuiți (B2C), astfel încât să îți maximizezi profitul încă de la începutul colaborării tale pe Amazon.

4.  Înregistrează-ți propriu cont de vânzări pe Amazon, ai nevoie de o adresă a companiei la care lucrezi, un card de credit, un pașaport sau o carte de identitate, detalii despre compania din care faci parte și codul de identificare fiscală, un număr de telefon și un cont bancar unde Amazon îți va trimite remunerațiile.

5.  Detaliază-ți produsul, spune din ce categorie face parte, atașează codul ISBN, descrie brandul, numele, prețul, adaugă imagini și folosește keywords pentru a le fi mult mai ușor utilizatorilor să îl găsească, de asemenea încearcă să atragi cât mai multe review-uri din partea lor pentru a oferi produsului tău mai multă popularitate în mediul virtual.


Și nu uita, dacă vrei să comercializezi audiobook-uri ce aparțin altor autori, nu o face până nu obții acordul acestora. Oricât de tentant ar părea, comercializarea fără drept a unor opere are repercusiuni serioase. Apelează la un avocat cu expertiză care să te îndrume și să te ajute să previi din timp toate probleme juridice, și nu să repari mai târziu la costuri multiplicate.


Maria-Irina Visoiu: I am an energetic and passionate law graduate looking to improve my skills and constantly exceed limits. Desire to help people, resilience to stress, organizational and good writing skills are key traits that define me.

Ana-Maria Draganuta Briard: Lawyer at AMDB LEGAL - LEGALLY REMOTE, we represent remotely creative clients from all over the world, with businesses on European soil. Whether you’re a designer, content writer, engineer, or small business owner, we will not only protect what you create, but we’ll also help it thrive in the world.

share this page on :
Avoteca. We are an enthusiast team that works towards the advancement of legal services by supporting independent lawyers. We strive to change the way people access, communicate and search for legal professionals, redefining the lawyer-client relationships efficiently. Through the Avoteca Platform, lawyers can grow their client portfolio, while those seeking for legal services have unlimited access to professionals specialised on their issue. Do you need a lawyer? Are you a lawyer and you want to increase your clientele? Come on the Avoteca Platform to find out more: https://avoteca.com